Lån uten sikkerhet med kausjonist

Når du søker lån alene er det din personlige inntekt og gjeld som legges til grunn for lånebeløp og rentesats. Søker du sammen med en annen vil begges inntekt og gjeld legges til grunn. Med økt inntekt kan du søke om mer lån, men gjelden vil også påvirke her. Det vil også bli tatt en kredittvurdering av begge to. Og begge må få en godkjent kredittvurdering for at banken kan låne ut penger.

Hva er lån uten sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet er akkurat det, et lån hvor bankene ikke stiller krav om sikkerhet. For å få innvilget lånet må du ikke eie en bolig eller annen eiendom banken kan ta pant i. Du trenger heller ikke ha oppsparte midler til egenkapital. Dette er lån hvor din årlige inntekt og kreditthistorie avgjør om du kan få innvilget lånet eller ikke.

Skal du søke om lån uten sikkerhet kan du søke på fire ulike låneprodukter:

 • Forbrukslån
 • Kredittkort
 • Mikrolån
 • Smålån

Felles for disse lånene er at de er fleksible, både når det kommer til bruk og nedbetaling. Hovedforskjellen ligger i hvor mye du kan låne, hvordan du får tilgang til lånet og hvilke renter du får tilbud om.

Forbrukslån

 • Lån mellom 5 000 og 500 000 kroner
 • Tilbud om lån på 600 000 kroner hos en tilbyder
 • Nominell rente fra 7 %
 • Effektiv rente i gjennomsnitt på 14,5 %
 • Valgfri nedbetalingstid mellom 1 og 5 år

Kredittkort

 • Blir ikke utbetalt til konto som lån
 • Tilgang til kredittramme gjennom bankkort og nettbank
 • Kreditt mellom 1 000 og 150 000 kroner
 • Effektiv rente mellom 15 og 22 %
 • Teoretisk nedbetalingstid på 5 år

Mikrolån

 • Lån mellom 1 000 og 20 000 kroner
 • Nedbetalingstid inntil 12 måneder
 • Effektiv rente ligger normalt mellom 200 og 300 %
 • Anbefalt kun om du kan tilbakebetale ved neste lønning

Smålån

 • Lån mellom 1 000 og 70 000 kroner
 • Lån inntil 20 000 kroner har en nedbetalingstid på maksimalt 12 måneder
 • Høyere lån kan nedbetales over 5 år
 • Effektiv rente ligger mellom 40 og 50 %

Hva er en kausjonist?

En kausjonist er en person som garanterer for det økonomiske ved enten hele eller deler av lånet. Denne personen blir ansvarlig for lånet om hovedlåntakeren ikke kan betale lånet. Så ha dette i bakhodet før du søker om lån med kausjonist. Kan ikke du betale, så må de. Personen som står som kausjonist kan stille med sikkerhet i bolig, penger eller andre verdier.

Det finnes tre alternativer for en kausjonist:

 1. Kausjonist
 2. Realkausjonist
 3. Medlåntaker

Kausjonist

Dette er en standard løsning hvor vedkommende garanterer for hele eller deler av lånet uten sikkerhet i eiendom. Du kan også stille med sikkerhet i formuen eller andre verdier, som er en noe mindre sikker metode.

Realkausjonist

Søker du med en realkausjonist stiller vedkommende med sikkerhet i form av pant i boligen eller hytta. I slike tilfeller burde det settes en grense for hvor mye vedkommende kausjonerer for. Når dette beløpet er nedbetalt vil vedkommende bli løst ut som kausjonist og er ikke lenger ansvarlig for lånet. Det er en mulighet å stille med garanti for hele lånet.

Medlåntaker

Medlåntakere har et større juridisk ansvar enn hva en kausjonist har. En medlåntaker står med like mye ansvar for lånet som du gjør. Og kan ikke du betale eller gjøre opp for deg faller ansvaret på medlåntakeren. Det er knyttet en større risiko til det å være medlåntaker sammenlignet med kausjonist.

Lån uten sikkerhet med kausjonist

Poenget med lån uten sikkerhet er at det ikke er noen krav om sikkerhet for å kunne innvilge lånet. Skulle du derimot ha behov for et forbrukslån, og ikke får innvilget lånet alene, kan du søke om lån med en medlåntaker eller kausjonist. Vedkommende vil da stille med en garanti for lånet, slik at lånet kan innvilges. Dere står begge som ansvarlige for lånet, men det er din oppgave som hovedlåntaker å nedbetale lånet. Kan ikke du betale faller ansvaret på kausjonisten eller medlåntakeren.

Når det kommer til lån uten sikkerhet gis det sjelden ut lån med kausjonist. Dette er fordi låntilbydere spesialiserer seg på å innvilge lån uten sikkerhet. De tilfellene hvor det vil være behov for kausjonist er om du ikke er kredittverdig. Har du betalingsanmerkning får du ikke innvilget lån, men kan ha behov for å låne penger for å betale ut kravet og bli kvitt anmerkningen. I slike tilfeller kan du søke om lån til refinansiering med en kausjonist. Det anbefales da å søke refinansiering uten sikkerhet når din økonomi er friskmeldt, slik at du fjerner ansvaret til kausjonisten.

Kriterier for å få innvilget lån uten sikkerhet

For å få innvilget lån i Norge må du:

 • Være minst 18 år
 • Være bosatt i Norge og ha norsk bostedsadresse
 • Ha norsk telefonnummer
 • Ha betalingsevne og en årlig inntekt som møter inntektskravet
 • Være medlem av folketrygden
 • Ikke ha noen pågående inkassosaker
 • Ikke ha betalingsanmerkning
 • Bestå en kredittsjekk

Når det kommer til både alder og inntekt stilles ulike krav av de titalls tilbyderne på markedet. Som en ekstra sikkerhet har flere banker økt aldersgrensen på lån uten sikkerhet. Du kan derfor oppleve å få avslag på grunn av alderen. Aldersgrenser som går igjen er 21, 23 og 25 år.

Kravet om årlig inntekt reflekterer hvor mye du kan søke om. Det er ikke mulig å ha mer gjeld enn fem ganger din årlige inntekt. Så ønsker du å låne 500 000 kroner må du ha en årlig inntekt på minst 100 000 kroner. Inntektsgrensen ligger gjerne mellom 100 000 og 250 000 kroner. Noen banker stiller ingen krav om inntekt på lån under 10 000 kroner.

Lån uten sikkerhet med betalingsanmerkning

En hovedregel for å få innvilget lån er at du består kredittsjekken. Dette gjør du ikke om du har en betalingsanmerkning. En anmerkning betyr at du har misligholdt en betalingsavtale, og banker låner ikke ut penger av sikkerhetshensyn. Det er for stor risiko, for deg og dem. Det du derimot kan gjøre i slike tilfeller er å søke om lån med sikkerhet eller med kausjonist. Banken får da oppfylt et krav om sikkerhet, som gjør at de kan utbetale lånet. Det er derimot verdt å merke seg at slike lån er dyrere enn ordinære lån uten sikkerhet. Du burde derfor kun benytte deg av slike lån om du skal betale ut kravene som ga deg anmerkning.

Oppsummering

Lån uten sikkerhet tilbys i hovedsak uten hverken medlåntaker eller kausjonist. Skulle du derimot ikke få innvilget søknad om lån alene kan dette være et alternativ. Før du inngår en låneavtale med kausjonist er det viktig å tenke over konsekvensene. Ikke bare for deg selv, men også for kausjonisten. Hvis du ikke kan betjene lånet vil ansvaret for dette havne hos kausjonisten. Sørg derfor for å aldri låne mer enn du kan håndtere, og gjør en risikoanalyse. Kan du betale lånet selv om renten skulle gå opp eller lønnen ned?