Forbrukslån som egenkapital til boligkjøp

Å ta opp forbrukslån til egenkapital er en ny trend for unge som vil inn på boligmarkedet. Det kan diskuteres hvorvidt dette er et smart valg. Alle former for lån blir regnet med når du søker om boliglån. Har du lånt 500 000 kroner til egenkapital er dette 500 000 kroner mindre du kan få i boliglån. I denne artikkelen viser vi deg de viktigste faktorene å tenke på dersom du vurderer å ta opp lån til egenkapital.

Kort om forbrukslån

Forbrukslån er et usikret lån der bankene ikke ber om depositum, tar pant i bolig eller stiller krav til lånets formål. Lånet er også fleksibelt. Det vil si at du selv velger ønsket beløp, nedbetalingstid og hva pengene skal brukes til.

Siden bankene ikke krever noen form for sikkerhet tar de en større risiko ved å låne ut penger. Dette kompenseres ved at du betaler høyere renter. Forbrukslån regnes derfor som dyrere lån. Det reklameres ofte for lån på dagen, med 5 % – 7 % nominell rente. Den reelle satsen ligger imidlertid på over 10 % i effektiv rente. Dette er mer enn hva et boliglån eller billån vil koste.

Når det kommer til hva pengene skal brukes til er det helt opp til deg selv. Mange tar opp forbrukslån for å betale for en dyr ferie eller dekke uforutsette utgifter, andre for å pusse opp. Det er også blitt mer og mer vanlig å søke om forbrukslån for å møte kravet til egenkapital.

Forbrukslån som egenkapital

For å komme inn på boligmarkedet må du stille med 15 % i egenkapital. Skal du kjøpe en bolig til 2,5 millioner kroner vil dette utgjøre 375 000 kroner. Med forbrukslån fra Bank Norwegian kan du søke om inntil 600 000 kroner. Andre banker tilbyr opp til 500 000 kroner. Du kan med andre ord få innvilget nok lån til å dekke kravet om egenkapital.

Før du velger å benytte deg av dette tilbudet er det verdt å se over kostnadene, og hvordan lånet vil påvirke mulighetene dine for å få boliglån. Regelen er at du ikke kan låne mer enn fem ganger din årlige inntekt. Tjener du 500 000 kroner i året kan du altså låne maksimalt 2,5 millioner kroner. Du må også kunne håndtere en renteoppgang på 5 %.

Har du i tillegg tatt opp forbrukslån til for eksempel studier eller bil kan det bli utfordrende å få innvilget nok boliglån. Det finnes derimot ingen regel som hindrer deg i å bruke lånte penger til egenkapital.

Kostnader knyttet til forbrukslån

Lån er ikke billig, og forbrukslån er blant de dyreste. Hvis du vurderer å søke om lån til egenkapital bør du være svært bevisst og sammenligne alle tilbudene du får. Slik kan du velge det rimeligste alternativet.

Renter

Renter – nominelle og effektive. Den nominelle renten viser hvor mye bankene krever for å låne ut penger. Når det kommer til usikrede lån ligger satsen på alt fra 5 % til 25 %. Dette viser kun hva bankene krever i betaling for å låne ut penger. Effektiv rente er det du faktisk betaler. Denne kan ligge på alt fra 10 % til 50 %. Dette vil avhenge av hvor mye du betaler i nominelle renter, gebyrer, samt lengden på nedbetalingstiden. Kort nedbetalingstid gir høyere effektive renter, men den totale kostnaden blir lavere.

Gebyrer

Du kommer ikke utenom gebyrer når du søker lån. Banken vil kreve etableringsgebyr når de inngår en låneavtale med deg. Ønsker du å få faktura tilsendt i posten vil du bli belastet for fakturering. På toppen av dette kommer termingebyrer og andre administrative gebyrer. Disse driver fort prisen opp. Det kan ta tid å sammenligne banker, men du kan spare mye penger på det. 39 kroner i måneden i termingebyr vil tross alt utgjøre 2 340 kroner i løpet av fem år.

Nedbetalingstid og totale kostnader

Når du søker om lån bør du ikke kun fokusere på renter og månedsbeløp. Se også på de totale kostnadene, og hvordan de påvirkes av ulik nedbetalingstid. Dette kan du sjekke med en lånekalkulator på nettet, eller hos en lånemegler. Med kortere nedbetalingstid betaler du mer per måned, men den totale kostnaden går ned. Dette er fordi du da vil betale renter og gebyrer over en kortere periode.

Valg av lånetilbud

Skal du søke om forbrukslån anbefaler vi å søke hos flere forskjellige banker. Dette kan du gjøre selv, eller du kan bruke en lånemegler. Fordelen med å søke via en lånemegler er at du kun trenger å fylle ut et søknadsskjema. Megleren sender den så videre til alle bankene de samarbeider med. Slik får du tilbudene samlet på ett sted, enkelt og oversiktlig.

Har du søkt hos flere banker er det best å vente til alle har kommet med svar. Dette kan ta opptil 24 timer, men sparer deg for penger. Ikke gå for det første tilbudet du får, det er ikke nødvendigvis det beste.

Når du skal sammenligne lånetilbud er det viktig å se på renter, gebyrer og de totale kostnadene. Det lånet som har den laveste renten, lave gebyrer og gir den laveste totale kostnaden er det billigste. Sørg også for at det lånet du velger passer med din økonomi per i dag. Du bør være sikker på at du vil være i stand til å betale avdragene selv om du i en periode har lavere inntekt eller uforutsette utgifter.

Viktig å huske på

Hvis du velger å ta opp forbrukslån til egenkapital bør du sørge for at dette ikke påvirker muligheten din til å få innvilget selve boliglånet. Dette kan du undersøke hos de ulike bankene som tilbyr boliglån.

Sørg for å velge det tilbudet som gir de laveste ekstrakostnadene. Det vil si et lån som kan betales ned raskere og som du har råd til å betale ved siden av boliglånet. Det er mye å huske på. Har du muligheten, er første bud å prøve å spare penger selv.

Ofte stilte spørsmål og svar

Hvem kan søke om forbrukslån?

For å få innvilget lån og kreditt i Norge må du være minst 18 år. Du må være bosatt i landet og ha en fast inntekt som møter bankens inntektskrav. Du må i tillegg enten være registrert i folkeregisteret eller ha arbeidet i og skattet til Norge de siste tre årene. Enkelte banker opererer med høyere aldersgrense. Når det kommer til lån uten sikkerhet har flertallet av bankene på markedet en nedre aldersgrense på 23 år.

Hvor mye inntekt må jeg ha for å få lån?

Hvor stor inntekt du må ha avhenger av hvor mye du ønsker å låne. Du kan ikke låne mer enn fem ganger din årlige inntekt. I tillegg stiller mange banker et minstekrav om inntekt. Dette kravet ligger på alt fra 50 000 til 200 000 kroner, avhengig av hvilken bank du søker hos.

Kan man få lån med betalingsanmerkning?

Nei. Med betalingsanmerkning vil du få utfordringer med å få innvilget lån, kreditt og starte opp abonnementer. Unntaket er om du kan stille med sikkerhet i bolig. Eier du ikke bolig selv kan du få en kausjonist til å stille med sikkerhet. Vi anbefaler ikke dette som en løsning for å skaffe egenkapital. Det kan derimot vurderes som en mulighet for å betale ut kravet som ga anmerkning.

Hvor lang tid tar det før lånet utbetales?

Du kan søke om og få innvilget søknad om lån på dagen. Normalt tar det mellom én og tre virkedager før pengene er på konto.